Ystadegau Caergybi

Data Cyfrifiad

Cynhyrchir ystadegau manwl ar gyfer wardiau Ynys Môn a Chaergybi fel rhan o Gyfrifiad y DU. Gweler www.ons.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Yn ogystal gellir edrych ar adroddiadau'r Cyfrifiad ar y wefan ystadegau cenedlaethol. www.statistics.gov.uk ac ar www.neighbourhood.statistics.gov.uk.

Mynegai Cymru o Amddifadedd Lluosog

Mae Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu mynegai cyfnodol o lefelau amddifadu economaidd -gymdeithasol lleol. Roedd adroddiad ward-seiliedig 2001 yn dangos bod pedair o wardiau Caergybi ymhlith y 100 ward "waethaf " yng Nghymru. Mae'r mynegai newydd a gyhoeddwyd yn 2005 yn seiliedig ar LSOA, gyda llawer mwy ohonynt yng Nghymru na wardiau. Diweddarwyd hwn yn 2008, 2011, a 2014.

Gellir gweld y mynegai newydd ar wefan y Cynulliad Cymreig www.wales.gov.uk o dan "WIMD" neu gallwch chwilio ar wefan Uned Ddata Llywodraeth Leol drwy glicio yma.

Ystadegau Porthladd

Mae ystadegau ar gael yn dangos symudiadau trafnidiaseth fferi blynyddol o wahanol fathau. Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.

Ystadegau Eraill / Cymorth 

Gellir cael mynediad i lawer o ystadegau yn adran gyfeirio llyfrgelloedd cyhoeddus. Llyfrgell Caergybi Rhif ffôn: 01407 762917. Mae gan Adran Bolisi Gwasanaeth Cynllunio'r Cyngor Sir fynediad i lawer o wahanol fathau o ystadegau a gall y bydd yn gallu cynorthwyo gyda'ch ymholiad. Rhif ffôn: 01248 752400.