Ymweld â Chaergybi

Mae gan Ynys Cybi gyfoeth o leoedd diddorol a deniadol i ymweld â hwy. Mae Caergybi yn borth i atyniadau Cymru ac Iwerddon. Darperir yr wybodaeth a ganlyn yn arweiniad cychwynnol.

 Gweler: www.visitanglesey.co.uk am fanylion

Atyniadau Caergybi / Lleoedd i ymweld â hwy

Cysylltwch â TIP Caergybi am wybodaeth bellach ar atyniadau - dyma restr o rai ohonynt.

Ardal Canol y Dref

Pont y Porth Celtaidd a Phromenâd yr Harbwr Mewnol
Terminws y Fferi a Gorsaf y Rheilffordd
Sinema'r Empire - Rhif ffôn: 01407 761128 www.empireholyhead.co.uk
Eglwys Cybi Sant a'r Gaer Rufeinig
Marchnad Stryd Ddydd Llun
Canolfan Gelfyddydol Ucheldre - Rhif ffôn: 01407 763361 www.ucheldre.org
Caffi Rhyngrwyd www.holyheadnetcafe.co.uk
Capel St Cybi's & Caer Rhufeining - www.stcybi.co.uk