Swyddog y Wasg

Dylai ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau i Gaergybi Ymlaen neu yn ei gylch fel arfer gael ei lwybro drwy Swyddog y Wasg Cyngor Sir Ynys Môn - Gethin Jones, rhif ffôn 01248 750057.

Y Wasg Leol

Mae'r prif bapurau newydd "lleol" fel a ganlyn:

 • Daily Post (papur dyddiol rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru) - www.icnorthwales.co.uk
 • Holyhead & Anglesey Mail (papur lleol wythnosol ar gyfer Ynys Môn)
 • Chronicle (papur lleol wythnosol ar gyfer Ynys Môn)
 • Western Mail (papur dyddiol rhanbarthol ar gyfer Cymru)
 • Y Cymro (Wythnosolyn Cymraeg ei iaith ar gyfer Cymru)
 • Y Rhwyd (newyddion cymunedol misol yn y Gymraeg ar gyfer G.O.Ynys Môn).

Radio

Mae'r prif orsafoedd radio "lleol" fel a ganlyn:

 • Capital FM(radio masnachol lleol dwyieithog ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru)
 • Mon FM (radio gwirfoddol dwyieithog ar gyfer Ynys Môn)

Teledu

Mae'r prif sianelau teledu "lleol" fel a ganlyn:

 • BBC 1 Cymru
 • BBC 2 Cymru
 • ITV 1 Cymru
 • S4C (sianel iaith Gymraeg)
  (Gellir derbyn Teledu Gwyddelig mewn rhai lleoliadau)