Staff Adfywio

Mae nifer y staff sydd yn cynorthwyo i adfywio Caergybi wedi cynyddu yn ystod y pum mlynedd diwethaf.
Mae'r staff cyflogedig a ganlyn yn awr yn ymwneud yn sylweddol neu yn gyfan gwbl â gwaith adfywio Caergybi.

Cyngor Sir Ynys Môn

Gwasanaeth Economaidd ac Adfywio Cymunedol
Mae nifer o staff yn ymwneud â gwahanol agweddau ar weithgareddau datblygu economaidd yng Nghaergybi.

Mae'r aelodau staff a ganlyn yn delio â Chaergybi'n arbennig:-

  • Dewi Lloyd - Rheolwr Rhaglen VVP
  • Elizabeth White - Cydlynydd Rhaglen VVP
  •  Sion Roberts - Swyddog Prosiectau Cyfalaf VVP

Ffôn 01248 752437/752474

Gwasanaeth Cynllunio

Mae Nathan Blanchard yw Rheolwr Rhaglen Treflun Trefdadaeth Caergybi
Ebost: [email protected]
Ffôn: 01248 752047

Cysylltwch â Dave Jump am wybodaeth am yr adeiladau hanesyddol a materion sy’n ymwneud â’r ardal gadwraeth.
Ebost: [email protected]
Ffôn: 01248 752461

Gwasanaeth Tai - Canolfan JE O'Toole

Ffôn: 01407 760208 (swyddogaeth heb fod yn benodol i Gaergybi)

Partneriaeth Cymunedau'n Gyntaf - Mon CF

Manylion staff yn newid dros amser - cysyllter yn uniongyrchol efo'r partneriaeth am fanylion.

Ffôn: 01407 762004