Sector Breifat

Mae diddordeb ac ymwneud y sector preifat yn adfywio Caergybi yn hanfodol os yw'r strategaeth i lwyddo. Mae'r prif bartneriaid sector preifat yn adfywio'r dref yn cael eu crynhoi isod:

Ffederasiwn y Busnesau Bach (FSB)

Mae hwn yn sefydliad mawr drwy'r DU i gyd ar gyfer busnesau bach ac sydd iddo nifer o aelodau o ardal Caergybi. Mae trefnydd FSB ar gyfer Ynys Môn ynghlwm wrth weithgareddau adfywio Caergybi.

Fforwm Canol y Dref

Fforwm i gynrychioli busnesau canol y dref, a gadeirir gan Alun Roberts of Gymunedau yn Gyntaf Môn.

Stena Ports Ltd a Stena Line Ltd

Mae Stena yn gyflogwyr ac yn ddeilyddion portffolio eiddo mawr ar Ynys Môn sydd wedi’u lleoli yng Nghaergybi, ac maent yn rhan o grŵp busnes rhyngwladol sydd wedi’i leoli yn Sweden. Y rhain yw Awdurdod Porthladd Caergybi yn ogystal â bod yn weithredwr fferi.

www.stenaline.com

Iard Gychod Caergybi (Holyhead Boatyard)

Grŵp o gwmnïau peirianneg a thynnu morwrol a leolir yn Iard Gychod Caergybi.

www.holyhead.co.uk

Orthios

Mae Orthios wedi prynu safle blaenorol Aliwminiwm Môn, lle maent wrthi’n cynllunio cynllun biomas, garddwriaeth a dyframaethu mawr.

www.orthios.com