Menter Treftadaeth Tref Caergybi

Mae Menter Treftadaeth Treflun Caergybi (THI) yn rhaglen adfywio treftadaeth sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF) ar draws y DU. Ar gyfer y cam cyntaf, diogelodd Cyngor Sir Ynys Môn £1m gan yr HLF tuag at THI yng Nghanol Tref Caergybi, a diogelodd adnoddau cyfatebol o tua £2m i greu pecyn ariannu oedd yn dod i gyfanswm o tua £3m. Roedd y cyllid cyfatebol yn cynnwys cyfraniadau gan yr ERDF, Cynulliad Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn a Cadw. Mae ail gam THI yn dechrau bellach gyda diolch i ddyraniad HLF pellach o £1.5m, a gyfatebir gan gyllid VVP y Llywodraeth ac ERDF.

Mae THI Caergybi'n cynnwys yr elfennau a ganlyn:-

  • Grantiau ar gyfer gwella adeiladau hanesyddol
  • Cyllid ar gyfer gwelliannau i dreftadaeth drefol
  • Addysg, hyfforddiant, cyhoeddusrwydd a dehongli
  • Cyflogi Swyddog Prosiect a chostau rhedeg eraill Rheolwr Prosiect THI yw Nathan Blanchard, sydd wedi'i leoli gyda Gwasanaeth Cynllunio'r Cyngor Sir.

Cyswllt a Gwybodaeth

Cyswllt: Nathan Blanchard
Rheolwr Prosiect Treftadaeth Tref Caergybi

Cyfeiriad: Gwasanaeth Cynllunio, Swyddfa'r Cyngor, Llangefni, Ynys Mon LL77 7TW

Ffôn: 01248 752461