Llywodraeth Cymru

Saif Caergybi yng ngwlad Cymru - rhan Geltaidd o'r Deyrnas Unedig sydd wedi dod yn gynyddol hunan-lywodraethol yn y degawdau diweddar, ac wedi ennill ei chynulliad cenedlaethol etholedig ei hun yn 1999. Mae'r cynulliad Cymreig yn cynnwys Aelodau Cynulliad etholedig (AC). Etholir y rhan fwyaf i etholaeth, ond ceir hefyd nifer a etholir drwy gyfundrefn restru plaid ranbarthol.
Llywodraeth Cynulliad Cymru

Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Mae llawer o swyddogaethau llywodraeth yng Nghymru yn awr yn gyfrifoldeb Llywodraeth Cymru, sydd wedi ei leoli yng Ngaerdydd. Mae'r swyddogaethau hyn yn cynnwys Iechyd, Llywodraeth Leol, Cludiant, Addysg a Datblygu Economaidd. Mae gan Lywodraeth Cymru hefyd nifer o swyddfeydd drwy Gymru gyfan, ac mae wedi mabwysiadu polisi o adleoli rhai o'i wasanaethau i ganolfannau rhanbarthol. Mae swyddfa fawr newydd y Cynulliad Cymreig ar gyfer Gogledd Cymru newydd ei adeiladu yng Nghyffordd Llandudno. 

Uno Asiantau Llywodraeth Cymru 

Mae nifer o asiantaethau a reolir/gyllidir gan y Cynulliad Cymreig wedi eu llyncu gan strwythur Llywodraeth Cymru ers mis Ebrill 2006. Mae'r rhain yn cynnwys Asiantaeth Datblygu Cymru (WDA), y Bwrdd Croeso (WTB) ac Elwa (Addysg Dysgu Cymru). 

Cefnogaeth Cynulliad Cymru i Gaergybi

Mae Llywodraeth Cymru (yn uniongyrchol a thrwy ei asiantaethau) yn brif gyllidwr gwahanol brosiectau a gweithgareddau adfywio yng Nghaergybi yn cynnwys y rhai a ganlyn:

 • Cymunedau'n Gyntaf - ariannu
 • Pecyn Cludiant ac Amgylchedd Caergybi - ariannu'r cynllun
 • Y Porth Celtaidd- arian cyfatebol
 • Parc Busnes Penrhos - arian cyfatebol
 • Parc Busnes Parc Cybi - buddsoddiad tir a gwasanaethu safle uniongyrchol
 • Cynllun Adfywio Canol y Dref - arian cyfatebol
 • Grantiau Gwella'r Dref (TIG) - grantiau i fuddsoddwyr eiddo
 • Gweithredu Busnes Caergybi (HBA) - grantiau i fusnesau bach
 • Cymorth detholedig Rhanbarthol (RSA) - grantiau i ddiwydiant
 • Grant Buddsoddi'r Cynulliad (AIG) - grantiau i ddiwydiant
 • Datblygu Twristiaeth - grantiau i fusnesau
 • Mentrau Addysg a Hyfforddiant - ariannu
 • Prosiect Cymdeithas y Pysgotwyr - arian cyfatebol
 • Grantiau Tai Cymdeithasol
 • Cyllid Rhaglen VVP

John Humphreys yw Rheolwr Adfywio Ynys Mon - mae John wedi bod yn allweddol i lawer iawn o gynlluniau adfywio Caergybi.