Gwadiad - Hygyrchedd

Gwadiad

Mae Partneriaeth Adfywio Caergybi yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod y wybodaeth sydd yn cael ei gynnwys yn y tudalennau gwê hyn yn gywir. Sut bynnag, mae'r Partneriaeith yn gwadu unrhyw ymatebolrwydd yn codi o ymddiried yn y wybodaeth sydd wedi'i gynnwys yn y tudalennau neu ar wybodaeth a ddebynnir o safleoedd tu allan i reolaeth y Cyngor Sir.

Pe bai unrhyw fater yn achosi pryder, cysylltwch â ni: [email protected]

Hygyrchedd

Mae gwefan Caergybi Ymlaen wedi'i ddylunio a'i adeiladu i gydsynio gyda WAI (Web Accessibility Initiative) ar raddfa "AA". Golygir hyn ein bod yn anelu at gyfarfod y safon sydd yn ofynnol ar gyfer gwefannau Llywodraeth Leol.