Grwpiau VVP

Fforwm Rhanddeiliaid VVP

Mae hwn yn fforwm eang sydd fel arfer yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn i oruchwylio Rhaglen VVP Caergybi ac i ddarparu adborth.

Briffio Aelodau Lleol ynghylch VVP

Mecanwaith yw hwn i hysbysu cynghorwyr sir lleol ac i gael eu barn am VVP a chynlluniau adfywio eraill.

Bwrdd Cyflawni VVP

Mae Uwch Swyddogion o’r Cyngor Sir yn cyfarfod yn fisol i reoli’r gwaith o gyflawni’r Rhaglen VVP.

Grŵp Cartrefi VVP

Mae grŵp o swyddogion yn cyfarfod yn fisol i reoli gwaith cyflawni gweithredol y thema Cartrefi VVP.

Grŵp Lle VVP

Mae grŵp o swyddogion yn cyfarfod yn fisol i reoli gwaith cyflawni gweithredol thema Lle VVP.

Grŵp Pobl VVP

Mae grŵp o swyddogion yn cyfarfod yn fisol i reoli gwaith cyflawni gweithredol thema Pobl VVP.

Grŵp Monitro VVP

Grŵp lefel uchel o asiantaethau allweddol i fonitro a gwerthuso’r rhaglen VVP sydd fel arfer yn cyfarfod bob chwe mis.