Cyswllt Caergybi a Dun Laoghaire

Bu Cyswllt Caergybi a Dun Laoghaire yn gweithio dros nifer o flynyddoedd i ddod â phobl o'r ddwy dref borthladd a'u hardaloedd cyfagos at ei gilydd. Ei amcan oedd hyrwyddo a hybu cydweithio rhwng pobl a chymunedau Dun Laoghaire a'r ardal a Chaergybi a'r ardal ym mhob agwedd ar fywyd, gan gynnwys diwylliant, datblygu cymunedol, addysg, chwaraeon, morwrol, yr Heddlu, yr amgylchedd, busnes a chyfleoedd economaidd. Roedd y Cyswllt yn gorff cwbl ddi-blaid, ansectyddol a gwirfoddol.

Byddai'r Cyswllt yn cyfarfod bob yn ail yng Nghaergybi a Dun Laoghaire. Roedd yn gweithredu fel catalydd i ddod â phobl a sefydliadau at ei gilydd. Roedd yn hybu prosiectau ac yn cydweithio â phrosiectau oedd yn cynnwys pobl a sefydliadau o Gymru ac Iwerddon ar y cyd. Roedd aelodaeth ar gael i unigolion a sefydliadau oedd yn derbyn rheolau ac amcanion y Cyswllt, a thalwyd tanysgrifiad blynyddol.

Llwyddodd y Cyswllt i sicrhau arian Interreg UE i gefnogi eu gweithgareddau yn y gorffennol. Mae enghreifftiau o weithgareddau a phrosiectau blaenorol y Cyswllt i'w canfod isod:- 

  • Pabell Caergybi - Dun Laoghaire yn Sioe Môn
  • Presenoldeb y Cyswllt yn y Sioe Ceffylau, Dun Laoghaire 
  • Prosiect ar y cyd i gynnwys Heddlu Gogledd Cymru a'r Garda
  • Prosiect Arlunio a Ffotograffiaeth, i gynnwys ysgolion 
  • Digwyddiadau pêl droed a bocsio 
  • Dathliadau Nadolig
  • Digwyddiad coffa Leinster

Cyswllt a Gwybodaeth

Jeffrey Evans
85 King’s Road
Cargybi
Ynys Môn
LL65 2BW

01407 760556
Jeffreyevans(at)ynysmon.gov.uk