Cyrff Eraill

Mae'r sefydliadau a ganlyn hefyd ynghlwm wrth adfywio Caergybi:

 • Canolfan Ucheldre Centre
 • Cyngor ar Bopeth
 • Coleg Menai
 • Pwyllgorau Canolfannau Cymunedol
 • Mordeithio Cymru
 • Di-Gartref Ynys Môn
 • Cyfeillion Eglwys Cybi Sant
 • Cyswllt Caergybi -Dun Laoghaire
 • Geidiaid Caergybi
 • Ysgol Uwchradd Caergybi
 • Hotspurs Caergybi
 • Gwyl Hamdden Caergybi
 • Llewod Caergybi
 • Marina Caergybi
 • Amgueddfa Forwrol Caergybi
 • Bwrdd Crwn Caergybi
 • Sgowtiaid Caergybi
 • Medrwn Môn
 • Menter Môn
 • Heddlu Gogledd Cymru
 • Twristiaeth Gogledd Cymru
 • Eglwys Cybi Sant
 • Sylfaen
 • Grŵp Cynefin
 • Tai Gogledd Cymru

Nid yw'r rhestr yn hollgynhwysol. Cysylltwch â ni os ydych yn meddwl y dylai eich sefydliad gael ei ychwanegu at y rhestr hon. Gobeithiwn ehangu'r wybodaeth ar y sefydliadau eraill hyn yn y dyfodol.