Cyngor Sir Ynys Môn 

Awdurdod y Sir 

Cyngor Sir Ynys Môn yw'r awdurdod llywodraeth leol unedol ar gyfer y sir, sydd yn un o 22 sir yng Nghymru. Adenillodd Ynys Môn statws sirol yn 1996, wedi bod yn rhan o sir fwy Gwynedd ers 1974. Mae canolfan weinyddol Ynys Môn yn Llangefni. Caergybi yw'r dref fwyaf ar Ynys Môn mewn maint a phoblogaeth. 

Cynghorwyr Sirol 

Mae'r cyngor yn cynnwys 40 o Gynhorwyr etholedig, yn cwmpasu eu wardiau eu hunain.

Bellach ceir dwy ward etholiadol, y mae gan bob un ohonynt dri Chynghorydd Sir etholedig :- http://www.anglesey.gov.uk/council-and-democracy/

Ward Caergybi

  • Y Cyng. Robert Llewelyn Jones
  • Y Cyng. John Arwel Roberts
  • Y Cyng. Dafydd Rhys Thomas

Ward Ynys Cybi

  • Y Cyng. Trefor Lloyd Hughes
  • Y Cyng. Jeffery Evans
  • Y Cyng. Dafydd Rhys Thomas

Gwasanaethau'r Cyngor 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cyflwyno ystod eang o wasanaethau llywodraeth leol, yn cynnwys Priffyrdd, Addysg, Casglu Gwastraff, y Gwasanaethau Cymdeithasol, safonau Masnach, Tai, Cynllunio, Datblygu Economaidd, Amgylchedd, Budd-daliadau, Hamdden ac Eraill. 

Cyngor Sir Ynys Môn yng Nghaergybi 

Tra bo mwyafrif staff y Cyngor Sir wedi eu lleoli yn Llangefni, ceir nifer sylweddol o gyfleusterau a staff y Cyngor Sir wedi eu lleoli yng Nghaergybi. 70