Cymorth a Chyngor

Gellir cael cefnogaeth a chyngor yn aml yn rhad ac am ddim ar gyfer cynorthwyo i ddatblygu prosiectau yng Nghaergybi.

Gwybodaeth ac Arwyddo Cychwynnol

Mae staff Datblygu Economaidd Cyngor Sir yn gallu darparu arweiniad, gwybodaeth a gwasanaeth arwyddo cychwynnol, ar gyfer y rhai sydd â'u bryd ar ddatblygu gwahanol fathau o brosiectau yn ardal Caergybi. Cysyllter ar rif ffon 01248 752480 neu drwy'r wefan hon.

Prosiectau Cymunedol Lleol

Dylai partneriaeth gymunedol yr ardal leol allu cynorthwyo / cynghori gyda'r mathau hyn o brosiectau - gweler yr adran ar wahân am fanylion cyswllt. Os yw'ch prosiect wedi ei leoli y tu allan i ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf neu ei fod yn ehangach ei gwmpas, awgrymir eich bod yn cysylltu â Medrwn Môn (asiantaeth cefnogi sector gwirfoddol Ynys Môn) ar rif ffôn 01248 724944.

Ymholiadau Cefnogi Busnes

Mae Cefnogaeth Hyblyg i Fusnes yn wasanaeth cefnogi busnes diduedd a di-dôl a gyllidir gan Lywodraeth Cymru. Gellir cysylltu - hwy ar rif ffôn 03000 6 03000 neu gweler: business.wales.gov.uk am fanylion pellach. Gall Canolfan Fusnes Môn yn Llangefni ddarparu cymorth hefyd, Ffôn: 01248 752480.

Ymholiadau Gwella Eiddo

Dylid cyfeirio ymholiadau gwella eiddo cychwynnol ar gyfer canol y dref at Nathan Blanchard neu Dave Jump o Wasanaeth Cynllunio'r Cyngor Sir ar 01248 752461. Yn benodol dylid cyfeirio ymholiadau gwella tai at yr Adain Grantiau Tai ar Rif ffôn 01248 750057.

Ymholiadau Buddsoddiad Mawr/Mewnol

Gellir cyfeirio ymholiadau o'r fath at Tudur Jones o Uned Datblygu Economaidd Cyngor Sir Ynys Môn yn Llangefni ar 01248 752480.

Cyswllt a Gwybodaeth

Menter Môn yw'r asiantaeth fenter ar gyfer Ynys Môn, wedi ei lleoli yn Llangefni
Ffôn 01248 725700
www.mentermon.com 

Gall y bydd y rhai a ganlyn yn gallu cynorthwyo:

Cyngor ar Bopeth (CAB)
Ffôn: 0845-120 3708

Llyfrgell Caergybi
Ffôn: 01407 762917