Cyflogaeth a Hyfforddiant

Mae cyflogaeth a hyfforddiant yn faterion allweddol i adfywiad llwyddiannus Caergybi.

Eaton Electrical ac Aliwminiwm Mon

Mae dau o brif gyflogwyr Caergybi yn cwtogi eu gweithlu yn sylwddol iawn yn ystod 2009. Roedd Eaton yn cyflogi tua 265 a bydd yn cyflogi tua 40 yn unig erbyn Ionawr 2010. Roedd Aliwminiwm Mon yn cyflogi tua 540 a byddant yn cyflogi dim ond tua 80 erbyn dechrau 2010 ac mae bellach wedi cau. Mae hyn yn ergyd fawr i'r dref, ac mae dau Grwp Gweithredu Cymundol wedi bod yn cyfarfod i gydlynu yr ymateb lleol i hyn o safbwynt asiantaethau gwahanol yn cydweithio efo'r cwmniai i roi cyngor a gwybodaeth, ail-hyfforddi, a cyngor ar sut i sefydlu busnes. Mae y cynllun REACT yn cyllido costau ail-hyfforddi ac yn gallu rhoi cymorthdal i gyflogwyr sydd yn rhoi swydd i weithwyr di-waith.

Gwasanaethau Cyflogaeth a Hyfforddi

Mae yna eisioes amrediad eang o gyfleusterau, cyrff, cyrsiau, a gweithgareddau yng Nghaergybi sy'n cefnogi cyflogaeth a hyfforddiant yn y dref. Mae rhai ohonynt wedi eu rhestru yma :-

Canolfan Gwaith / Gwasanaeth Cyflogaeth - mae Canolfan Gwaith Caergybi ar Stryd Newry Fawr ger canol y dref, ble mae cefnogaeth a gwybodaeth i rai sy'n chwilio am waith, ymghyd a gwasaethau eraill. Ffôn 01407 602500

Canolfan JE O'Toole - mae Canolfan Gweithwyr Di-waith Caergybi wedi ei leoli yng nghanol y dref ac yn cael ei redeg gan Gyngor Sir Ynys Mon. Ffôn 01407 760208

Coleg Menai - mae cyfleusterau Coleg Menai yng Nghaergybi wedi eu lleoli yn Ty Cyfle yn Stryd y Farchnad, ble cynhelir amrywiol gyrsiau. Ffôn 01407 765755

Cyrsiau Addysg Gymunedol - mae amrywiol gyrsiau ar gael yng Nghaergybi gan wahanol sefydliadau. Am wybodaeth am y rhain, ewch i www.courseforme.org

Mae Cymunedau yn Gyntaf Môn - CyG Môn yn darparu ystod o weithgareddau hyfforddi.
Ffôn: 01407 762004
Gwefan: www.moncf.co.uk

Gyrfa Cymru - mae y ganolfan yn Sgwar y Farchnad yng nghanol y dref yn rhoi cymorth i rai 16-25 oed i fynd o addysg i waith. Ffôn 01407 762177