Cyfleusterau Lleol

Mae'r dudalen hon yn darparu rhestr o gyfleusterau cyhoeddus a chymunedol yng Ngaergybi.

Nid yw'r rhestr wedi ei chwblhau eto

Addysg

Ysgol Uwchradd Caergybi
Ysgol y Santes Fair
Ysgol y Parc
Ysgol Thomas Ellis
Ysgol Gymraeg Morswyn
Ysgol Llanfawr
Ysgol Kingsland
Ysgol Llaingoch
Coleg Menai (Ty Cyfle)

Canolfannau Cymunedol

Canolfan Gymunedol Newry
Canolfan Gymunedol Gwelfor
Canolfan Gymunedol Kingsland
Canolfan Jesse Hughes
Canolfan Gymunedol Llaingoch
Boston Centre Stage
Canolfan Millbank
Canolfan Gymunedol Ffordd Llundain

Cyfleusterau Cyhoeddus Eraill

Neuadd Tref Caergybi
Llyfrgell Caergybi
Canolfan Hamdden Caergybi
Swyddfeydd Post
Toiledau Cyhoeddus
Meysydd Parcio Cyhoeddus
Llithrfeydd Cyhoeddus
Ty; Cyfle
Parc Caergybi
Parc Gwledig y Morglawdd
Grîn a Phromenâd Traeth Newry
Mannau Chwarae Plant
Canolfan Gwaith Caergybi
Gorsaf Heddlu Caergybi
Ysbyty Penrhos Stanley
Cyngor ar Bopeth
Canolfan J.E.O'Toole