CANOLFAN MILLBANK

Mae gwaith yn dod ymlaen yn dda ar adeiladu canolfan gymunedol newydd, sy’n cymeryd lle hen adeilad is-safonol.

BLWYDDYN DDA I LONGAU MORDAITH

Disgwylir y bydd mwy na 40 o longau mordaith yn dod i Gaergybi yn 2017 – y nifer uchaf eto.

GWAITH AR NEUADD Y FARCHNAD

Mae gwaith adnewyddu sylweddol ar y gweill i wella’r adeilad hanesyddol yma, ble bwriedir lleoli llyfrgell y dref a defnyddiau eraill.

Croeso i Caergybi 2020

Pwrpas y wefan hon yw i ddarparu gwybodaeth ar adfywio Caergybi a'ch hysbysu am brosiectau a chynlluniau i wella'r dref, ac am ddigwyddiadau. Rydym am ddatblygu y wefan ymhellach dros amser.

Rydym yn gobeithio y gwnewch ei hystyried i fod yn ddefnyddiol ac addysgiadol, ac y gwnewch ymweld eto yn fuan.

Cefndir

Mae'r wefan hon yn rhoi gwybodaeth am gynlluniau adfywio ar gyfer tref Caergybi, yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Mae nifer o brosiectau adfywio ar droed a nifer ar ôl i'w cwblhau. Fe grewyd y wefan hon er mwyn hysbysu trigolion lleol am y rhaglen adfywio eang, ac fe ddylir hefyd ennyn diddordeb buddsoddwyr, ymwelwyr ac ymchwilwyr posibl.

Rydym yn awgrymu eich bod yn lawrlwytho'r fersiwn diweddaraf o'ch porwr gwe er mwy gweld y wefan ar ei orau.

Cylchgrawn Diweddaraf Caergybi Rwan

CaergybiRWAN Gwanwyn 2017

Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (VVP)

Yn dilyn proses gystadleuol, mae Caergybi yn elwa o becyn o fuddsoddiadau cyfalaf yn y cyfnod 2014 - 2017. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu £8m at y rhaglen yma, ac mae cyfraniadau eraill o sawl cronfa gyhoeddus a preifat. Mae'r rhaglen wedi ei rannu yn dair thema :-

TAI - buddsoddi mewn adeiladu tai newydd, gwella tai, a gwneud defnydd o dai gwag.

LLE - buddsoddi i wella canol y dref fel lleoliad y bydd pobl am fyw, gweithio neu ymweld a hi.

POBL - buddsoddi mewn twf busnesau bach, creu swyddi, a gwella cyfleusterau sy'n gwella amsawdd bywyd pobl.

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Cyflawniadaur 2017