Newyddion 2016

Mae Cyngor Sir Ynys Mon wedi sicrhau perchogaeth adeilad Neuadd y Farchnad ac mae bwriad i wella yr adeilad.

Mae gwaith moderneiddio Unedau Parc Busnes Penrhos wedi gorffen.

Dymchwel Dolur Llygad

Fe gafodd hen safle Bwyty’r Crown yng Nghaergybi ei ddymchwel ym Mawrth 2016. Roedd yr adeilad adfeiliedig yn anniogel ac yn ddolur llygad.

Orthios yn cymryd drosodd safle’r Mwyndoddwr

Cyhoeddodd Orthios ei fod am brynu hen safle Aliwminiwm Môn, lle maent yn bwriadu adeiladu gorsaf bŵer biomas, ynghyd â magu pysgod a thyfu llysiau.

Fferi HSS yn symud i Dwrci 

Mae cwmni iard longau o Dwrci wedi prynu’r hen long fferi HSS, oedd yn mynd o Gaergybi i Dun Laoghaire, i’w defnyddio fel swyddfa.